BIEG 

KIEDY?

14.04.2024 - Niedziela

O KTÓREJ?

13:00

GDZIE?

Bieg na 10km - start Plac Sejmu Śląskiego - meta Muchowiec ➡ Bieg dla dzieci - Muchowiec

ZAPISY

Start zapisów 04.03.2024r. o godz.12.00

LICZBA UCZESTNIKÓW

700 osób na 10km, 300 osób bieg dla dzieci.

CZY START BĘDZIE DARMOWY

Tak, udział będzie bezpłatny.

KOSZULKA

Koszulka będzie możliwa do kupienia

bezpośrednio w sklepie producenta.

 

Koszulka - Festiwal Biegowy Im. W. Korfantego 2024

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

      

                                                                                                   koszulka.pdf

 

Koszulki dostępne w sklepie producenta.

Link do koszulki - https://sklep.warsztatkoszulkowy.pl/pl/odziez-sportowa/1486-25870-festiwal-biegowy-im-w-korfantego-2024-koszulka.html

👕 Koszulki w krojach dla pań, panów oraz najmłodszych.👚

 

 
 

 

PRZEBIEG TRASY

 

 

REGULAMIN
Bieg na 10 km / Bieg dla dzieci
Katowice, 14 kwietnia 2024r.

ORGANIZATORZY IMPREZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach,

ul. Zofii Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice

www.mosir.katowice.pl

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 253 76 54 - Dział Sportu i Obsługi Klienta

CEL IMPREZY I KONKURSU

 1. Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego.

 2. Popularyzacja biegów.

 3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników.

 4. Zachęcenie do aktywności fizycznej.

CZAS TRWANIA I MIEJSCE BIEGU

 1. Impreza pn. „Festiwal Biegowy im. Wojciecha Korfantego” odbędzie się w dniu 14.04.2024 r. na terenie Miasta Katowice.

 2. Imprezie będą towarzyszyć bieg na dystansie 10 km oraz biegi dla dzieci.

 3. Start biegu na 10 km o godz. 13.00 z Placu Sejmu Śląskiego (ul. Jagiellońska) w Katowicach.

 4. Meta w parku za Lotniskiem, ul. Trzech Stawów w Katowicach.

 5. Biuro zawodów czynne:

13 kwietnia 2024 r. Placu Sejmu Śląskiego w godz. 9:00 – 14:00 – bieg na 10 km i biegi dla dzieci
14 kwietnia 2024 r. Placu Sejmu Śląskiego w godz. 9.00 – 12.45 – bieg na 10 km

14 kwietnia 2024 r. Muchowiec w godz. 12.00 – 13.45 – bieg dla dzieci

 1. Start biegów dla dzieci od godz. 14.00 w Parku za Lotniskiem na Muchowcu.

 2. Czas trwania imprezy: 13.00 – 15.30

TRASA BIEGU

 1. Dystans 10 km oraz dystanse biegów dla dzieci: 50 m, 100 m, 200m, 400 m, 600 m.

 2. Punkt odżywczy na 5 km (woda) i na mecie.

 3. Nawierzchnia na trasie jest utwardzona (asfalt, bruk).

 4. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegu na 10 km mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 9.04.2024 r. ukończą 16 lat
  oraz dokonają rejestracji lub do wyczerpania limitu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, którą należy dostarczyć w dniu odbioru pakietów.

 2. W biegach dla dzieci osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, którą należy dostarczyć w dniu odbioru pakietów.

 3. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osób niepełnoletnich w festiwalu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 4. Zawodnicy dokonując rejestracji jednocześnie oświadczają, że przyjmują warunki niniejszego regulaminu i startują w biegu na własną odpowiedzialność.

 5. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci)
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

 6. Każdy zawodnik startujący w Biegach dla dzieci musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów osobiście przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

 7. Start w biegu jest bezpłatny.

 8. Odbiór numerów startowych i pakietów na bieg na dystansie 10 km będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze zawodów (Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek):

13 kwietnia 2024 r. Placu Sejmu Śląskiego w godz. 9:00 – 14:00

14 kwietnia 2024 r. Placu Sejmu Śląskiego w godz. 9.00 – 12.45

 1. Odbiór numerów startowych i pakietów w biegach dla dzieci będzie możliwy osobiście w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego po ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek startującego dziecka, w biurze zawodów:

13 kwietnia 2024 r. Placu Sejmu Śląskiego w godz. 9:00 – 14:00 – bieg na 10 km i biegi dla dzieci

14 kwietnia 2024 r. Muchowiec w godz. 12.00 – 13.45 – bieg dla dzieci

 1. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz okazanie dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

 2. Lista zawodników zostanie zamknięta w dniu 12 kwietnia o godz. 23:59.

ZGŁOSZENIA

 1. Organizator wprowadza limit uczestników biegu dla dzieci do 300 osób oraz w biegu na 10 km do 700 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegkorfantego.katowice.pl lub bezpośrednio na stronie dostartu.pl :

https://dostartu.pl/festiwal-biegowy-im-w-korfantego-2024-v10393
do 12.04.2024 r.- włącznie

 1. W zgłoszeniu należy podać:

• imię i nazwisko,
• datę urodzenia (dd.mm.rrrr),
• e-mail
• numer telefonu
• płeć
• miejscowość

 1. Zgłaszając się przez powyższe strony uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, oraz że jest stan zdrowia pozwala na udział w wydarzeniu.

HARMONOGRAM

13 kwietnia 2024 r.:

Biuro zawodów - Plac Sejmu Śląskiego w godz. 9:00 – 14:00 – bieg na 10 km i biegi dla dzieci

14 kwietnia 2024 r.:
Biuro Zawodów – Plac Sejmu Śląskiego w godz. 9.00 – 12.45 – bieg na 10 km

Biuro Zawodów - Muchowiec w godz. 12.00 – 13.45 – bieg dla dzieci


14:00– Start biegu dla dzieci Muchowiec (ul. Trzech Stawów)
50m dziewcząt– 14.00, 50m chłopców – 14.05
100m dziewcząt – 14.15, 100m chłopców – 14.20
200m dziewcząt 14:30, 200m chłopców 14:35
400m dziewcząt 14:45, 400m chłopców 14.50
600m dziewcząt 15:00, 600m chłopców 15.05
15.10-15.20 – Ceremonia Biegu dla dzieci na dyst. 100m, 200m, 400m i 600m

13:00– Start Biegu Głównego (Plac Sejmu Śląskiego)
15:00 – Ceremonia Biegu na 10km – Muchowiec
15:30 - Zakończenie imprezy

KATEGORIE

Bieg na 10 km

Kobiety

Mężczyźni

OPEN

OPEN

Od 16 do 19 lat

od 16 do 19 lat

Od 20 do 29 lat

Od 20 do 29 lat

Od 30 do 39 lat

Od 30 do 39 lat

Od 40 do 49 lat

Od 40 do 49 lat

Od 50 do 59 lat

Od 50 do 59 lat

Od 60 lat wzwyż

Od 60 do 69 lat

 

Od 70 lat wzwyż

 

Bieg dla dzieci

dystans

dziewczynki

chłopcy

50m

do 6 lat

do 6 lat

100 m

od 7 do 8 lat

od 7 do 8 lat

200 m

od 9 do 10 lat

od 9 do 10 lat

400 m

od 11 do 12 lat

od 11 do 12 lat

600 m

od 13 do 15 lat

od 13 do 15 lat

 

NAGRODY

 1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

 2. W biegu na 10 km trzech najszybszych biegaczy w swoich kategoriach wiekowych otrzyma bony podarunkowe oraz statuetki.

 3. W biegu na 10 km:
  w kategorii OPEN

I MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 500 zł

II MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 300 zł

III MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 150 zł

 

• Kobiety - w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 kobiety z najlepszym czasem biegu

I MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 150 zł

II MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 100 zł

III MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 50 zł

 

• Mężczyźni - w każdej kategorii wiekowej nagrodzonych zostanie 3 mężczyzn z najlepszym czasem biegu

I MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 150 zł

II MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 100 zł

III MIEJSCE

Bon podarunkowy o wartości 50 zł

 

 1. Bieg dla dzieci

Dystans

Start

Płeć

Wiek

Rodzice

Klasyfikacja

50m  

 

Dziewczynki

dzieci do lat 6

Dozwolona obecność rodzica/opiekuna prawnego na trasie

 

Brak klasyfikacji najszybszych

50m

 

Chłopcy

dzieci do lat 6

Dozwolona obecność rodzica/opiekuna prawnego na trasie

 

Brak klasyfikacji najszybszych

100 m

 

Dziewczynki

dzieci od 7 do 8 lat

Dzieci statuują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko startujące dzieci.

 

Nagradzanych jest troje najszybszych dzieci w każdym biegu – bon podarunkowy o wartości 50,00 zł.

Dziewczynki i chłopcy startują oddzielnie.

100 m

 

Chłopcy

dzieci od 7 do 8 lat

200 m

 

Dziewczynki

dzieci od 9 do 10 lat

200 m

 

Chłopcy

dzieci od 9 do 10 lat

400 m

 

Dziewczynki

dzieci od 11 do 12 lat

400 m

 

Chłopcy

dzieci od 11 do 12 lat

600 m

 

Dziewczynki

dzieci od 13 do 15 lat

600 m

 

Chłopcy

dzieci od 13 do 15 lat

 

 1. Nagrodzone zostaną również 2 najliczniejsze drużyny biegowe. Otrzymają bony podarunkowe:

- o wartości 1 000,00 zł dla najliczniejszej drużyny;

- o wartości 500,00 zł dla drugiej najliczniejszej drużyny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Posiadanie numeru startowego z chipem jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu. Nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów.

 2. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie będzie powodowało dyskwalifikację obu zawodników.

 3. W trakcie udziału w zawodach uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przekazanych przez organizatora, przypiętych z przodu do koszulki startowej. Zakrycie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

 4. Na trasie biegu mogą się znajdować wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

 5. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).

 7. Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w busach/autobusach w pobliżu Biura Zawodów (Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek). Przed rozpoczęciem biegu busy/autobusy przemieszczą się na linię mety, gdzie po ukończonym biegu będzie można odebrać pozostawione rzeczy. Uczestnicy otrzymają numer „szatniowy”,

  który będzie numerem startowym. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 8. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo zdjęcia z trasy biegu zawodników, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu ustalonym na 1 godz. 45 min.

 10. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

 11. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.

 12. Uczestnicząc w imprezie uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie, oraz wyraża zgodę na opublikowanie jego wizerunku oraz imienia na łamach strony internetowej i na portalach medialnych Organizatora.

 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

 14. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie w związku z wykorzystaniem jego wizerunku.

 15. Będzie możliwość kupienia koszulkibiegowej w cenie prawdopodobnie 65zł. O miejscu i możliwości kupna koszulki Organizator poinformuje w terminie późniejszym

 16. Wszelkie wątpliwości i pytania związane z imprezą należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 32 253 76 54

 17. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, wszelkie skargi oraz zażalenia będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

 

Informacja o biegu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach ul. Zofii Nałkowskiej 10A

• tel. 32 253 76 54

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• oraz na stronie www.biegkorfantego.katowice.pl oraz dostartu.pl.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danym osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, data ur., nr. telefonu, płeć, adres zamieszkania, email oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR Katowice – dla potrzeb realizacji festiwalu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi udział w imprezie.

Jednocześnie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą RODO:

1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest MOSiR Katowice z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 10A

2. Podane dane będziemy przetwarzać:

• Na okoliczność prowadzonego festiwalu, w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, aby wykonywać rozliczenia finansowe, aby prowadzić nasze kampanie reklamowe
i działania marketingowe, aby promować inne, podobne konkursy i imprezy w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

• w razie innych prawnie usprawiedliwionych naszych interesów (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Podane dane będą przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprezy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

4. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny związany z imprezą i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w konkursie jednakże na czas nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

6. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami . Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

 

 

 

 

 

ZAPISY

 

 

 

 

GALERIA 2024

GALERIA 2023

 

WYNIKI 2024

 

Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
AKCEPTUJ WSZYSTKIE
ODRZUĆ WSZYSTKIE
CZYTAJ WIĘCEJ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Akceptuj
Odrzuć