BIEG 

👕Przedstawiamy Wam tegoroczną koszulkę, którą otrzyma każdy kto wystartuje z nami.👚
 

Tak prezentuje się medal, który otrzymają wszyscy uczestnicy biegu.

 
 
🏃‍♀️Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Biegowy im. Wojciecha Korfantego!
🏃‍♀️Наближається Фестиваль Бігу iм. Wojciecha Korfantego!
 
🇵🇱Co przygotowaliśmy?
🔵 Trasa 10 km z Placu Sejmu Śląskiego do Parku za Lotniskiem,
🟡 6 dystansów dla dzieci,
🔵 Miasteczko sportowe dla najmłodszych,
a także 1000 darmowych pakietów dla Was!
Kto biegnie z nami 23 kwietnia?
Zapisy ruszają 23.03!
Projekt realizowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w celu integracji Polaków z Ukraińcami.
 
🇺🇦Що ми підготували?
🔵 Траса 10 км з Площі Sejmu Śląskiego до Парку за Аеропортом,
🟡 6 дистанцій для дітей,
🔵 Спортивне містечко для найменших,
а також 100 безкоштовних комплектів для бігу!
Хто біжить з нами 23 квітня?
Реєстрація розпочинається 23.03!
Проєкт реалізується за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)
 
 

 

PRZEBIEG TRASY

 

 

 

REGULAMIN / СТАТУТ
Bieg na 10 km / Біг на 10 км
Katowice, 23 kwietnia 2023 r. / Катовіце, 23  квітня 2023 р.

CEL IMPREZY / МЕТА ЗАХОДУ

Festiwal biegowy realizowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNCEF w celu integracji Polaków z Ukraińcami. Integracja biegowa wraz z propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży. Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego.

 

Фестиваль проводиться за рахунок коштів Фонду ООН на користь Дітей – ЮНЦЕФ з метою інтеграції Поляків з Українцями. Інтеграція бігу поряд з популяризацією активного відпочинку і фізичної активності для дітей і молоді. Вшанування пам'яті Wojciecha Korfantego.

ORGANIZATORZY / ОРГАНІЗАТОР

Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
40-425 Katowice ul. Zofii Nałkowskiej 10A

Місто Катовіце - Міський Центр Спорту та Рекреації в Катовіце
40-425 Катовіце вул. Zofii Nałkowskiej 10A

WARUNKI UCZESTNICTWA / УМОВИ УЧАСТІ

 1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 23.04.2023 r. ukończą 16 lat
  oraz dokonają rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, którą należy dostarczyć w dniu odbioru pakietów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci)
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Rejestracja traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 5. Każdy zawodnik startujący w Festiwalu Biegowym im. W. Korfantego musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów osobiście przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Start w biegu jest bezpłatny.
 7. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę po okazaniu dowodu tożsamości w biurze zawodów (Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek):
 • 22 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 – 17:00
 • 23 kwietnia 2023 r. w godz. 8:00 – 10:15
 1. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz przedstawienia kserokopii jego dowodu tożsamości do wglądu.

 

 1. У забігу можуть брати участь спортсмени, яким до 23.04.2023 року виповниться 16 років i оформлять реєстрацію. Неповнолітні особи повинні мати згоду батьків або законних опікунів, яка повинна бути надана в день отримання пакетів.
 2. Учасники, реєструючись і беручи участь в забігу, заявляють, що беруть участь в забігу під свою відповідальність.
 3. Підписання форми заявки означає, що учасник переглянув і оцінив характер, обсяг та ступінь ризиків, пов'язаних з участю в заході, включаючи небезпеку нещасних випадків, можливість отримання тілесних ушкоджень і фізичних травм (включаючи смерть) і добровільно вирішив прийняти цей ризик.
 4. Реєстрація вважається згодою з умовами правил змагань.
 5. Кожен учасник, який бере участь у Фестивалі Бігуім. ім. W. Korfantego, повинен бути перевірений в офісі змагань особисто, пред'явивши документ з фотографією та підписавши форму заявки.
 6. Старт у забігу безплатний.
 7. Отримати стартові номери та пакети можна буде особисто або через уповноважену особу після пред'явлення посвідчення особи в офісі змагань (Катовіце Місто Садів - Заклад Культури ім. Krystyny Bochenek):
 • 22 квітня 2023 року від 10:00 до 17: 00
 • 23 квітня 2023 року від 8:00 до 10:15

8.       У разі отримання стартового пакета учасника через інших осіб, потрібно надати Організатору видруковану та підписану учасником заяву та надати ксерокопію його посвідчення особи для ознайомлення.

HARMONOGRAM / РОЗКЛАД

22 kwietnia 2023 r.:
10:00 – 17:00 –Biura Zawodów

23 kwietnia 2023 r.:
7:00 – 10:15 – Biura Zawodów
11:00– Start Biegu Głównego (Plac Sejmu Śląskiego)
13:00 – Ceremonia Biegu na 10km
15:00 - Zakończenie imprezy

 

22 квітня 2023 р.:
10:00 – 17:00 – Офіси Змагань

23 квітня 2023 р.:
7:00-10:15 – Офіси Змагань
11:00 – Старт головного Бігу (Площі Sejmu Śląskiego)
13:00 – Церемонія Бігу на 10 км
15:00 – Закінчення заходу

ZGŁOSZENIA / РЕЄСТРАЦІЯ

 • Organizator wprowadza limit uczestników biegu na 10km do 1000 osób.
 • Zgłoszenia do biegów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegkorfantego.katowice.pl lub bezpośrednio na stronie dostartu.pl
  Bieg na 10km - https://zapisy.domtel-sport.pl/festiwal-biegowy-im-w-korfantego-v8860

do 13.04.2023 r.- włącznie


W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia (dd.mm.rrrr),
 • e-mail
 • numer telefonu
 • płeć
 • miejscowość

 

 • Організатор вводить ліміт учасників забігу на 10 км до 1000 осіб.
 • Заявки до забігу приймаються за допомогою реєстраційної форми, що знаходиться, на вебсайті www.biegkorfantego.katowice.pl або безпосередньо на сторінці dostartu.pl

 
Біг на 10 км - https://zapisy.domtel-sport.pl/festiwal-biegowy-im-w-korfantego-v8860

до 13.04.2023 р.- включно


У заявці необхідно вказати:

 • ім'я та прізвище,
 • дата народження (ДД.ММ. РРРР),
 • електронна пошта
 • номер телефону
 • стать
 • місцевість

KATEGORIE / КАТЕГОРІЇ

Bieg na 10 km

Kobiety

Mężczyźni

Od 16 do 19 lat

od  16 do 19 lat

Od 20 do 29 lat

Od 20 do 29 lat

Od 30 do 39 lat

Od 30 do 39 lat

Od 40 do 49 lat

Od 40 do 49 lat

Od 50 do 59 lat

Od 50 do 59 lat

Od 60 lat wzwyż

Od 60 do 69 lat

 

Od 70 lat wzwyż

 

 

Біг на 10 км

Жінки

Чоловіки

Від 16 до 19 років

Від 16 до 19 років

Від 20 до 29 років

Від 20 до 29 років

Від 30 до 39 років

Від 30 до 39 років

Від 40 до 49 років

Від 40 до 49 років

Від 50 до 59 років

Від 50 до 59 років

Від 60 років і вище

Від 60 до 69 років

 

Від 70 років і вище

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE / ДАТА І МІСЦЕ

 

Bieg na 10 km
Termin: 23 kwietnia 2023 r. (niedziela)
Start: godz. 11:00 z Placu Sejmu Śląskiego – Katowice
Meta: Park za Lotniskiem, ul. Trzech Stawów - Katowice

DYSTANS -10 km - nawierzchnia utwardzona (asfalt, bruk).


Біг на 10 км.
Термін: 23 квітня 2023 року (неділя)
Початок: 11: 00 з Площі Сілезького Сейму – Катовіце
Фініш: Парк за Аеропортом, вул. Trzech Stawów - Катовіце

ВІДСТАНЬ - 10 км – тверда поверхня (асфальт, бруківка).

 

BIURO ZAWODÓW / ОФІС ЗМАГАНЬ

Uczestnicy którzy zarejestrowali się mogą odebrać pakiet startowy osobiście (po okazaniu dokumentu tożsamości) w biurze zawodów (Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek):

 • 22 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 – 17:00
 • 23 kwietnia 2023 r. w godz. 7:00 – 10:15

Lista zawodników zostanie zamknięta w dniu 13.04.2023 r. o godz. 23:59.

 

Учасники, які зареєструвалися, можуть отримати стартовий пакет особисто (після пред'явлення посвідчення особи) в офісі конкурсу (Катовіце Місто Садів - Заклад Культури ім. Krystyny Bochenek):

 • 22 квітня 2023 року від 10:00 до 17:00
 • 23 квітня 2023 року від 7:00 до 10:15

Список учасників буде закритий 13.04.2023 о 23:59.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE / ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).
 2. Posiadanie numeru startowego z chipem jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu.
  Nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów.
 3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie będzie powodowało dyskwalifikację obu zawodników,
 4. W trakcie udziału w zawodach uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przekazanych przez organizatora, przypiętych z przodu do koszulki startowej. Zakrycie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 5. Na trasie biegu mogą się znajdować wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.
 7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie.
 8. Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w busach/autobusach w pobliżu Biura Zawodów (Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek). Przed rozpoczęciem biegu busy/autobusy przemieszczą się na linię mety, gdzie po ukończonym biegu będzie można odebrać pozostawione rzeczy. Uczestnicy otrzymają numer „szatniowy”, który będzie numerem startowym. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 9. Każdy uczestnik otrzyma na mecie wodę.
 10. Na 5 km trasy będą wydawane napoje - woda
 11. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zdjęcia z trasy biegu zawodników, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu ustalonym na 1 godz. 45 min.
 13. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

 

 

 1. Вимірювання часу і визначення порядку місць на фініші здійснюється за допомогою електронної системи (чіп для вимірювання часу знаходиться в стартовому номері).
 2. Наявність стартового номера з чіпом є обов'язковою умовою для участі в забігу.

Не допускається використання власних чіпів.

 1. Передача свого стартового номера іншій особі призведе до дискваліфікації обох учасників.
 2. Під час участі у змаганнях учасники повинні мати стартові номери, надані організатором, прикріплені спереду до стартової футболки. Закриття стартового номера частково або повністю неприпустимо - штраф дискваліфікація.
 3. На маршруті забігу можуть перебувати тільки учасники, які мають стартовий номер.
 4. Організатор надає учасникам необхідну медичну допомогу на старті, маршруті та фініші забігу.
 5. Учасники приїжджають самостійно та за власний рахунок.
 6. Роздягальні та депозит для учасників забігу будуть знаходитися в бусах/автобусах поруч з Офісом Змагань (Катовіце Місто Садів - Заклад Культури ім. Krystyny Bochenek). Перед початком забігу буси/автобуси перемістяться на лінію фінішу, де після завершення бігу можна буде забрати залишені речі. Учасники отримають номер "роздягальні", який буде стартовим номером. У разі втрати учасником стартового номера Організатор звільняється від відповідальності за відбирання речей іншою особою. Увага: забороняється залишати цінні речі та документи.
 7. Кожен учасник отримає на фініші воду.
 8. На 5 км траси видаватимуться напої - вода
 9. Біг буде проходити при частково обмеженому русі, слід зберігати особливу обережність і дотримуватись правил безпеки та інструкцій служб безпеки.
 10. Організатор залишає за собою право зняти з маршруту забігу учасників, які не вмістяться в ліміт часу, встановлений на 1 годину 45 хвилин.
 11. Недотримання правил може стати причиною дискваліфікації учасника.

INFORMACJA O BIEGU / ІНФОРМАЦІЯ ПРО БІГ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10A,

 • 32 253 76 54
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • oraz na stronie www.biegkorfantego.katowice.pl oraz dostartu.pl.

 


Міський Центр Спорту та Рекреації в Катовіце, вул. Zofii Nałkowskiej 10A,

 • тел. 32 253 76 54
 • електронна пошта:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • і на сайті www.biegkorfantego.katowice.pl та dostartu.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE / КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych
  oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR w Katowicach. Wyrażenie zgody
  jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi udział w Biegu.
 • poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika
  oraz imienia i nazwiska uczestnika,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku z uczestnictwem w imprezie, Jednocześnie uczestnik oświadcza,
  że został poinformowany, iż:
  • administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu
   i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy
  • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 1. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych
  w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.
 4. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 7. Uczestnikami biegu są wyłącznie osoby spełniające wszystkie warunki regulaminowe.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu.

 

 

 1. У зв'язку з виконанням вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних і скасування директиви 95/46/WE (загальний регламент захисту даних "RODO") кожен учасник зобов'язаний надати свої персональні дані та дати згоду на їх обробку через MOSIR в Катовіце. Згода є добровільною, але її відсутність унеможливить участь у забігу.
 • подаючи заявку на участь у пробігу, учасник дає згоду на розміщення на сайті та в засобах масової інформації Організатором зображення учасника та прізвища та імені учасника.,
 • учасник погоджується на обробку персональних даних, зазначених у формі "реєстраційної картки" у зв'язку з участю в заході, водночас учасник заявляє, що він був проінформований про те, що:
  • адміністратором персональних даних учасника забігу є Міський Центр Спорту та Рекреації в Катовіце, вул. Zofii Nałkowskiej 10a
  • персональні дані будуть оброблятися тільки в цілях, пов'язаних з організацією заходу
  • учасник має право на доступ до змісту своїх даних та їх виправлення.
 1. У всіх спірних питаннях, що виникли під час бігу, а не включених в даному положенні, вирішує організатор.
 2. Організатор залишає за собою право остаточної інтерпретації даного Положення.
 3. Усі скарги та оскарження приймаються та розглядаються до закінчення заходу.
 4. У заході можуть брати участь особи без будь-яких медичних протипоказань до участі в спортивних змаганнях на витривалість.
 5. Умовою участі в заході є виконання всіх формальностей в офісі, в тому числі прийняття положень шляхом складення власноручного підпису на реєстраційній формі.
 6. Учасники заходу беруть участь під свою відповідальність. Надання організатору форми заявки з власноручним підписом означає, що учасник розглянув і оцінив характер обсяг і ступінь ризиків, пов'язаних з участю в заході, включаючи небезпеку нещасних випадків, можливість отримання тілесних ушкоджень і фізичних травм (включаючи смерть), і добровільно вирішив прийняти цей ризик.
 7. Учасниками бігу являються тільки особи, які відповідають усім вимогам положення.
 8. Організатор не несе відповідальності за події, які відбуваються поза маршрутом забігу.

 

REGULAMIN / СТАТУТ
Bieg dla dzieci / біг для дітей
Katowice, 23 kwietnia 2023 r. / Катовіце, 23  квітня 2023 р.

CEL IMPREZY / МЕТА ЗАХОДУ

Festiwal biegowy realizowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNCEF w celu integracji Polaków z Ukraińcami. Integracja biegowa wraz z propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży. Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego.

 

Фестиваль проводиться за рахунок коштів Фонду ООН на користь Дітей – ЮНЦЕФ з метою інтеграції Поляків з Українцями. Інтеграція бігу поряд з популяризацією активного відпочинку і фізичної активності для дітей і молоді. Вшанування пам'яті Wojciecha Korfantego.

ORGANIZATORZY / ОРГАНІЗАТОР

Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
40-425 Katowice ul. Zofii Nałkowskiej 10A

 

Місто Катовіце - Міський Центр Спорту та Рекреації в Катовіце
40-425 Катовіце вул. Zofii Nałkowskiej 10A

WARUNKI UCZESTNICTWA / УМОВИ УЧАСТІ

 1. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, którą należy dostarczyć w dniu odbioru pakietów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci)
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Rejestracja traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 5. Każdy zawodnik startujący w Festiwalu Biegowym im. W. Korfantego musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów osobiście przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Start w biegu jest bezpłatny.
 7. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę po okazaniu dowodu tożsamości w biurze zawodów w Parku za Lotniskiem ul. Trzech Stawów:
 • 23 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30
 1. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz przedstawienia kserokopii jego dowodu tożsamości do wglądu.

УМОВИ УЧАСТІ

 1. Неповнолітні особи повинні мати згоду батьків або законних опікунів, яка повинна бути надана в день отримання пакетів.
 2. Учасники, реєструючись і беручи участь в забігу, заявляють, що беруть участь в забігу під свою відповідальність.
 3. Підписання форми заявки означає, що учасник переглянув і оцінив характер, обсяг та ступінь ризиків, пов'язаних з участю в заході, включаючи небезпеку нещасних випадків, можливість отримання тілесних ушкоджень і фізичних травм (включаючи смерть) і добровільно вирішив прийняти цей ризик.
 4. Реєстрація вважається згодою з умовами правил змагань.
 5. Кожен учасник, який бере участь у Фестивалі Бігуім. ім. W. Korfantego, повинен бути перевірений в офісі змагань особисто, пред'явивши документ з фотографією та підписавши форму заявки.
 6. Старт у забігу безплатний.
 7. Отримати стартові номери та пакети можна буде особисто або через уповноважену особу після пред'явлення посвідчення особи в офісі змагань в Парк за Аеропортом Катовіце вул. Trzech Stawów.
 • 23 квітня 2023 року від 9:00 до 11:30

8.       У разі отримання стартового пакета учасника через інших осіб, потрібно надати Організатору видруковану та підписану учасником заяву та надати ксерокопію його посвідчення особи для ознайомлення.

HARMONOGRAM / РОЗКЛАД

23 kwietnia 2023 r.:
11:00-13:00 – Biura Zawodów na Muchowcu
12:00– Start biegu dla dzieci Muchowiec (ul. Trzech Stawów)
50m – 12:00 dziewczęta i chłopcy
200m dziewcząt 12:05, 200m chłopców 12:10
400m dziewcząt 12:15, 400m chłopców 12:20
12:30 – Ceremonia Biegu dla dzieci na dyst. 200m i 400m
600m dziewcząt 13:00, 600m chłopców 13:05
800m dziewcząt 13:15, 800m chłopców 13:20
13:30 – Ceremonia Biegu dla dzieci na dyst. 600m i 800m

15:00 - Zakończenie imprezy

 

23 квітня 2023 р.:

11:00-13:00 – Офіси Змагань

12:00 – Старт бігу для дітей Muchowiec (вул. Trzech Stawów)

50m – 12.00

200м дівчата 12:05, 200м хлопці 12:10

400м дівчата 12:15, 400м хлопці 12:20

12:30 – Церемонія біг для дітей на відстані 200м i 400м

600м дівчата 13:00, 600м хлопці 13:05

800м дівчата 13:15, 800м хлопці 13:20

13:30 – Церемонія біг для дітей на відстані 600м i 800м

15:00 – Закінчення заходу

 

ZGŁOSZENIA / РЕЄСТРАЦІЯ

do 13.04.2023 r.- włącznie


W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia (dd.mm.rrrr),
 • e-mail
 • numer telefonu
 • płeć
 • miejscowość

 

 • Організатор вводить ліміт учасників Біг для дітей до 400 осіб.
 • Заявки до забігу приймаються за допомогою реєстраційної форми, що знаходиться, на вебсайті www.biegkorfantego.katowice.pl або безпосередньо на сторінці dostartu.pl:

 https://zapisy.domtel-sport.pl/festiwal-biegowy-im-w-korfantego-bieg-dzieci-v8861

до 13.04.2023 р.- включно


У заявці необхідно вказати:

 • ім'я та прізвище,
 • дата народження (ДД.ММ. РРРР),
 • електронна пошта
 • номер телефону
 • стать
 • місцевість

KATEGORIE / КАТЕГОРІЇ

Bieg dla dzieci

dystans

dziewczynki

chłopcy

50 m

do 6 lat

do 6 lat

200 m

od 7 do 8 lat

od 7 do 8 lat

400 m

od 9 do 10 lat

od 9 do 10 lat

600 m

od 11 do 12 lat

od 11 do 12 lat

800 m

od 13 do 15 lat

od 13 do 15 lat

 

 

Дитячий бiг

     дистанція

дівчата

хлопці

50 м

до 6 років

до 6 років

200 м

від 7 до 8 років

від 7 до 8 років

400 м

від 9 до 10 років

від 9 до 10 років

600 м

від 11 до 12 років

від 11 до 12 років

800 м

від 13 до 15 років

від 13 до 15 років

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE / ДАТА І МІСЦЕ

Bieg dla dzieci
Termin 23 kwietnia 2023 (niedziela)
Start: godz. 12:00 w Parku za Lotniskiem – Katowicach

DYSTANS – 50, 200, 400, 600, 800m


Дитячий біг
Термін: 23 квітня 2023 року (неділя)
Початок: 12:00 в Парку за Аеропортом – Катовіце
Відстань - 50, 200, 400, 600, 800 м

BIURO ZAWODÓW / ОФІС ЗМАГАНЬ

Uczestnicy którzy zarejestrowali się mogą odebrać pakiet startowy osobiście (po okazaniu dokumentu tożsamości) w biurze zawodów w Parku za Lotniskiem ul. Trzech Stawów:

 • 23 kwietnia 2023 r. w godz. 11:00 – 13:05

Lista zawodników zostanie zamknięta w dniu 13.04.2023 r. o godz. 23:59.

 

Учасники, які зареєструвалися, можуть отримати стартовий пакет особисто (після пред'явлення посвідчення особи) в офісі конкурсу в Парк за Аеропортом Катовіце вул. Trzech Stawów.

 • 23 квітня 2023 року від 11:00 до 13:05

Список учасників буде закритий 13.04.2023 о 23:59.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE / ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Posiadanie numeru startowego z chipem jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu.
 2. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie będzie powodowało dyskwalifikację obu zawodników,
 3. W trakcie udziału w zawodach uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przekazanych przez organizatora, przypiętych z przodu do koszulki startowej. Zakrycie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 4. Na trasie biegu mogą się znajdować wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.
 6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie.
 7. Każdy uczestnik otrzyma na mecie wodę.
 8. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

 

 

 1. Наявність стартового номера з чіпом є обов'язковою умовою для участі в забігу.
 2. Передача свого стартового номера іншій особі призведе до дискваліфікації обох учасників.
 3. Під час участі у змаганнях учасники повинні мати стартові номери, надані організатором, прикріплені спереду до стартової футболки. Закриття стартового номера частково або повністю неприпустимо - штраф дискваліфікація.
 4. На маршруті забігу можуть перебувати тільки учасники, які мають стартовий номер.
 5. Організатор надає учасникам необхідну медичну допомогу на старті, маршруті та фініші забігу.
 6. Учасники приїжджають самостійно та за власний рахунок.
 7. Кожен учасник отримає на фініші воду.
 8. Недотримання правил може стати причиною дискваліфікації учасника.

INFORMACJA O BIEGU / ІНФОРМАЦІЯ ПРО БІГ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10A,

 • 32 253 76 54
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • oraz na stronie www.biegkorfantego.katowice.pl oraz dostartu.pl.

 


Міський Центр Спорту та Рекреації в Катовіце, вул. Zofii Nałkowskiej 10A,

 • тел. 32 253 76 54
 • електронна пошта:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • і на сайті www.biegkorfantego.katowice.pl та dostartu.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE / КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych
  oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR w Katowicach. Wyrażenie zgody
  jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi udział w Biegu.
 • poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika
  oraz imienia i nazwiska uczestnika,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku z uczestnictwem w imprezie, Jednocześnie uczestnik oświadcza,
  że został poinformowany, iż:
  • administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu
   i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy
  • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 1. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych
  w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.
 4. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 7. Uczestnikami biegu są wyłącznie osoby spełniające wszystkie warunki regulaminowe.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu.

 

 

 1. У зв'язку з виконанням вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних і скасування директиви 95/46/WE (загальний регламент захисту даних "RODO") кожен учасник зобов'язаний надати свої персональні дані та дати згоду на їх обробку через MOSIR в Катовіце. Згода є добровільною, але її відсутність унеможливить участь у забігу.
 • подаючи заявку на участь у пробігу, учасник дає згоду на розміщення на сайті та в засобах масової інформації Організатором зображення учасника та прізвища та імені учасника.,
 • учасник погоджується на обробку персональних даних, зазначених у формі "реєстраційної картки" у зв'язку з участю в заході, водночас учасник заявляє, що він був проінформований про те, що:
  • адміністратором персональних даних учасника забігу є Міський Центр Спорту та Рекреації в Катовіце, вул. Zofii Nałkowskiej 10a
  • персональні дані будуть оброблятися тільки в цілях, пов'язаних з організацією заходу
  • учасник має право на доступ до змісту своїх даних та їх виправлення.
 1. У всіх спірних питаннях, що виникли під час бігу, а не включених в даному положенні, вирішує організатор.
 2. Організатор залишає за собою право остаточної інтерпретації даного Положення.
 3. Усі скарги та оскарження приймаються та розглядаються до закінчення заходу.
 4. У заході можуть брати участь особи без будь-яких медичних протипоказань до участі в спортивних змаганнях на витривалість.
 5. Умовою участі в заході є виконання всіх формальностей в офісі, в тому числі прийняття положень шляхом складення власноручного підпису на реєстраційній формі.
 6. Учасники заходу беруть участь під свою відповідальність. Надання організатору форми заявки з власноручним підписом означає, що учасник розглянув і оцінив характер обсяг і ступінь ризиків, пов'язаних з участю в заході, включаючи небезпеку нещасних випадків, можливість отримання тілесних ушкоджень і фізичних травм (включаючи смерть), і добровільно вирішив прийняти цей ризик.
 7. Учасниками бігу являються тільки особи, які відповідають усім вимогам положення.
 8. Організатор не несе відповідальності за події, які відбуваються поза маршрутом забігу.

 

 

 

ZAPISY

 


 

 

WYNIKI

 

Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
AKCEPTUJ WSZYSTKIE
ODRZUĆ WSZYSTKIE
CZYTAJ WIĘCEJ
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Akceptuj
Odrzuć